LỜI NGỎ

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH ! Mục đích của trang web này nhằm tăng cường trao đổi các vấn đề về học tập, giảng dạy giữa thầy - thầy, thầy - trò trong phạm vi môn hóa học. Các tài liệu đã được sắp xếp một cách khoa học sao cho dễ tìm thấy nhất, tuy nhiên chưa được nhiều, vì vậy rất mong được sự cộng tác của quý thầy cô giáo gần xa và các em học sinh. Chúng tôi sẽ cố gắng để trang web này là một địa chỉ học tập bộ môn Hóa Học tin cậy.

ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐỀ THI  (197 bài)

Word-logo-small

bộ đề thi thử đại học

Ngày gửi: 2014-06-26 16:21:34

Word-logo-small

đề thi thử đại học

Ngày gửi: 2014-06-26 16:16:30

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET ESTE RAT HAY

Ngày gửi: 2014-06-19 07:41:47

Word-logo-small

KIM LOAI KIEM KIEM LOAI KIEM ...

Ngày gửi: 2014-04-23 13:51:16

Pdf-small

ĐỀ THI

Ngày gửi: 2014-04-19 22:01:30

Word-logo-small

GIAI CHI TIET DE THI KHOI B 2013

Ngày gửi: 2014-03-14 15:35:08

CẦN CHO GIÁO VIÊN  (15 bài)

9897534 Thân phận người thầy
Người thầy ngày xưa sống với nghề, được xã hội trọng vọng, có quyền hành và có tự do trong việc tổ chức giảng dạy và đánh giá học sinh của mình. Còn người thầy ngày nay trong xã hội ta thì sao? Người thầy ngày xưa sống với nghề, được xã hội trọng vọng Chân dung người thầy hiện nay Người thầy ngày nay nhất là đối với giáo viên phổ thông thực sự là một người “thợ dạy” nghèo về vật chất, vất vả áp lực trong công...